Retshjælpen giver rådgivning i telefonen og over mail, hvor vi i mange tilfælde også kan behandle din sag færdig.

Det er gratis at få hjælp hos Den Mobile Retshjælp. Og vi rådgiver dig om alle juridiske spørgsmål. Der hvor vi mener, det er nødvendigt, skriver vi breve for dig til de øvrige parter i din sag. Det kan være en ansøgning eller en klage.

Vi hjælper for eksempel med spørgsmål som:

  • Har kommunen mulighed for at tage min kontanthjælp?
  • Må min ekskone hindre børnene i at besøge mig?
  • Kan jeg få hjælp til en lejlighed?
  • Hvornår opgøres vores bodeling?
  • Må jeg overtage min mors lejlighed ved hendes bortgang?
  • Må man råde over et dødsbo før skifte?

Retshjælpen er bemandet af frivillige jurastuderende med en jurist som daglig leder.

Hvis Den Mobile Retshjælp ikke kan hjælpe?

De fleste sager løser vi uden, at de skal for en domstol. Den Mobile Retshjælp kan ikke møde i retten for dig. Hvis din sag skal for retten eller du er blevet stævnet, vil vi vejlede dig i, hvordan du finder en advokat, som kan repræsentere dig.