FAQ – Hvornår er man “enlig” eller “samlevende” med hensyn til modtagelse af sociale ydelser:

Det følgende er et forsøg på at gengive Social- og integrationsministeriets vejledning på området i forhold til modtagelse af børnetilskud og økonomisk fripladstilskud.

1. Hvornår er man ”enlig” og hvornår er man ”samlevende”?

Det afgørende er, om man har fælles husførelse med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Derfor kan der opstå situationer, hvor man er samlevende, selvom man bor hver for sig, og enlig, selvom man bor sammen med en anden.

2. Hvornår har man ”fælles husførelse”?

Hvis man er to om at betale faste og løbende udgifter og om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet, har man fælles husførelse, idet man samlet set har de samme økonomiske og praktiske fordele som gifte eller samlevende.

3. Hvad indebærer kravet om, at det skal være muligt at indgå ægteskab med hinanden?

Der stilles alene krav om, at det skal være muligt at indgå ægteskab med en anden efter dansk ret, men det kræves ikke, at dette faktisk sker. Det er muligt, selvom der er tale om to personer af samme køn, og selvom man ikke er kærester. Det er ikke muligt mellem familiemedlemmer.

4. Må man overnatte og spise sammen?

Man må gerne have en kæreste eller en ven/veninde, som man overnatter eller spiser sammen med en gang i mellem, og som man deltager i sociale arrangementer sammen med – så længe man har adskilte økonomier. Det er tvivlsomt, hvad der ligger i ”en gang i mellem”, men et par gange om ugen er formentlig i orden. Det er en god idé at bruge sit dankort til indkøb, således det kan bevises, hvem der har købt ind.

5. Må man eje noget sammen?

På trods af kravet om adskilt økonomi må man gerne eje en bil, en båd eller et sommerhus sammen med en anden, så længe man herudover lever hver for sig, og ikke deler andre faste udgifter.

6. I hvilket omfang må barnets far hjælpe moren?

Som enlig må man også gerne have et godt samarbejde med børnenes anden forælder, hvilket indebærer at køre børn til og fra skole eller fritidsaktiviteter. Hvis en mor har skiftende arbejdstider, må en far gerne hjælpe til med at passe sine børn – også i morens hjem. Men det er nok en god idé, at faren ikke har husnøgle hertil, men bliver lukket ind af barnet.

En ”stedfars” muligheder for at hjælpe morens børn er muligvis mere begrænsede end børnenes fars.

7. Hvad må man ikke, når man som enlig modtager sociale ydelser?

Du må ikke have fælles økonomi med en anden, hvor I deler betalingen til faste udgifter. Derudover må man ikke deles om det praktiske arbejde i hjemmet.