September 2018

Forældelsesreglerne er blevet vedtaget for at sikre, at gældsforhold afvikles eller i det mindste afklares inden for rimelig tid. Af den årsag kan din gæld – hvis den opfylder lovens nærmere betingelser – være bortfaldet, selv om den ikke er blevet afviklet. Ud over forældelsesreglerne er der andre områder, som minder meget om. Dette kan du læse mere om nedenfor. 

Forældelse

Jeg har gammel gæld i banken. Er den forældet?

Udgangspunktet for forældelsesfrister er, at en fordring forældes efter 3 år. Dette udgangspunkt fraviges dog, når der er tale om gæld til pengeinstitutter. Her er fristen 10 år. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor banken kunne kræve fordringen inddrevet. Det vil sige, at et afdrag, som skulle betales d. 1. september 2008 forældes 1. september 2018, medmindre forældelsen er blevet afbrudt.

Man kunne inden januar 2008 udsende en påmindelse om, at debitor skyldte kreditor for en fordring, og dette ville have en afbrydende effekt og således forlænge forældelsesfristen med 10 år fra afsendelse af dokumentet. D. 1. januar 2008 indtrådte der ny forældelseslov (FOL). Denne medførte, at det omtalte påmindelsesprincip er lagt til siden. Der skal altså mere og andet til end en påmindelse for at forlænge forældelsen efter dette tidspunkt.

Har du underskrevet en skylderklæring/skylderkendelse har du anerkendt fordringen og der løber således en 10-årig forældelsesfrist fra datoen, hvor erklæringen/erkendelsen er blevet underskrevet. Du kan have afbrudt forældelsen, hvis du udtrykkeligt eller ved din handlemåde har erkendt din forpligtelse jf. FOL §15. Dette kan f.eks. være sket ved mail, eller ved et telefonopkald, hvor banken kan have noteret, hvad der er blevet talt om. Forældelsesfristen kan også afbrydes og forlænges med 10 år, hvis kreditor erhverver dom, eller får påtegnet et betalingspåkrav af fogedretten. Der følger i øvrigt en undtagelse af FOL §20, der kan udsætte forældelsen i et år, hvis parterne indgår i dialog om forhandling af gælden.

Har banken ikke afbrudt forældelsen inden de 10 år på en af ovenstående måder, vil gælden være forældet. Det betyder, at du som skyldner ikke længere er forpligtet til at betale gælden.