Den Mobile Retshjælp startede som et tilbud til hjemløse og andre socialt udsatte. I dag er tilbuddet åbent for alle borgere og andre, der opholder sig i Danmark, uanset indkomst.

Den Mobile Retshjælp har oplevet en markant stigning i henvendelser. Vi hjælper derfor efterhånden borgere fra hele landet med alle former for juridisk rådgivning, både på telefonen og via e-mail. Vi har en målsætning om at besvare mails i løbet af to arbejdsdage.

I åbningstiden kl. 8.30-15.00 vil Den Mobile Retshjælp være bemandet af jurastuderende og en jurist parat til at svare på spørgsmål af juridisk karakter. Den Mobile Retshjælp har tilknyttet en bestyrelse af uddannede jurister med forskellig ekspertise som bidrager med faglig sparring. Retshjælpen er åben for telefoniske henvendelser i tidsrummet kl. 9.30-11.30. Uden for telefontiden vil skriftlige henvendelser blive prioriteret – du er derfor altid velkommen til at sende en mail.

Den Mobile Retshjælps opgave er at give gratis juridisk hjælp over telefonen, via e-mail og ved personlig møde efter aftale til alle borgere og enhver der opholder sig i Danmark.

Bestyrelse og ledelse i Den Mobile Retshjælp
Retshjælpen er en forening med en bestyrelse som øverste myndighed. Denne består af:

 • Formand: Jeppe Mousten Straarup, Advokatfuldmægtig
 • Næstformand: Line Egtoft Jensen, Legal Advisor
 • Kasserer: Simon Eli Bach, Stud.jur.
 • Bestyrelsesmedlem: Ditte Luja Aaskov, Fuldmægtig
 • Bestyrelsesmedlem: Erwin Steffensen, Advokatfuldmægtig 
 • Bestyrelsesmedlem: Isabella Sarah Røssel, Junior Business Developer 
 • Bestyrelsesmedlem: Helena Stina Lautrup-Larsen, Stud.jur.
 • Bestyrelsesmedlem: Tobias Juul Strømgård Hvid, Stud.jur.
 • Bestyrelsesmedlem: Mathilde Krämer, Stud.jur.
 • Suppleant: Mads Dam Lyby, Juridisk konsulent
 • Suppleant: Pernille Sørig Hviid Jensen, Juridisk konsulent

Den daglige leder i foreningen er Helle Hansen, Cand.jur.

Initiativtager til Den Mobile Retshjælp er advokat Tage Gøttsche fra Advokaterne Vest. Retshjælpen finansieres af midler fra Civilstyrelsen.

Foreningens vedtægter

Persondatabehandling 

I forbindelse med vores sagsbehandling vil der ofte ske behandling af persondata. For at sikre os, at vi behandler vores klienters persondata forsvarligt og sikkert, har foreningen vedtaget en Persondatapolitik, som sikrer vores overholdelse af GDPR, også kaldet Databeskyttelsesforordningen. Vores Persondatapolitik kan du læse mere om her: